אקסס בארס (Acsess Bars)

אקסס הינו סט של כלים ותהליכים, המתוכננים לאפשר תודעה כוללת הכל, ללא שיפוט. במילים אחרות, זו המוכנות והיכולת להיות מודע לגמרי, נוכח לגמרי בכל היבטי החיים שלך. תודעה היא היכולת להתעורר בהמשכיות לאפשרויות רבות יותר, לבחירה מגוונת יותר ולחיים משמעותיים יותר.

ההזמנה של אקסס היא לסייע לך להכיר בעצמך כהוויה האינסופית שהנך ולקחת צעד ליצירת חיים שמעבר לאדם החושב שהנך. כהוויה אינסופית, אתה מתפקד מתוך קליטה, ידיעה, הוויה וקבלה אינסופיים. כהוויה אינסופית, הכל אפשרי כל הזמן ובידך הבחירה. 

כהוויה מוגבלת וסופית, הנטייה היא לתפקד מתוך מחשבות, רגשות והרגשות.
Access Consciousness עוסק בשחרור ופתיחה של הקוטביות, ההתניות והמגבלות של המחשבות, הרגשות וההרגשות שלך. כאשר מתפקדים מתוך סופיות, הבחירה מועטה ביותר והאפשרויות מוגבלות.

קוטביות מונעת מאתנו לראות את הדברים כפי שהם, על מנת לקבע את עצמנו באופן שלא נוכל לשנות את מה שאנו רוצים לשנות. היא משאירה אותנו בתפקוד מתוך טראומה ודרמה, מתוך הסערות והתככים של המציאות הזו. ההתמכרות שלנו לקוטביות היא אחת ההתמכרויות החזקות הקיימות.

אחד הכלים הגדולים ביותר להשתחרר מההתמכרות הזו הוא לתפקד מתוך אפשור, אפשור הוא שכל דבר הוא רק נקודות מבט מעניינת, אפשור נותן לנו להיות ראויים לכל התחומים בחיים שלנו שאנחנו או מתיישרים או מתנגדים ומגיבים, לכל הנקודות המבט, המחשבות, הרגשות, ההרגשות, האמונות, השיפוטים, המסקנות או השיקולים.

אנחנו יכולים לשחרר את עצמנו לחופשי על ידי כך שנזכיר לעצמנו שכל מה שאנחנו חושבים, מרגישים, מאמינים, שופטים או מחליטים, הוא רק נקודות מבט מעניינת.

תודעה היא היכולת להיות נוכח בכל רגע בחיים שלך, ללא שיפוט שלך או של כל אדם אחר. זו היכולת לקבל הכל, לא לדחות דבר וליצור כל מה שאתה חפץ בו בחיים, שגדול יותר ממה שיש לך כעת ויותר ממה שאתה יכול לדמיין. 
 

 
 
מרפאת אור הנר - לחופש מכאבים
מודיעין (מרכז רננים מכבים , קומה ב' )  • חולון
054-6387294
nirchaim2@gmail.com